Excelența nu reprezintă punct de sosire, ci parte a călătoriei! Știința, imaginația și voința pot maximiza potențialul minții noastre, iar acțiunea poate desăvârși ceea ce putem deveni. Dincolo de etichetele mediului, suntem singurii creatori ai adevărului despre noi înșine!