Doru Buzducea este interesat de educatie, cercetare și formare academică, de campanii sociale și de promovare profesională, de gândire pozitivă, dezvoltare personală, fashion, lifestyle, rafinament, leadership și management!

Reușește să realizeze cu mare ușurință conexiuni sociale și profesionale, împletind în mod performant cariera didactică cu cea managerială.

Prin pozițiile de conducere pe care le ocupă la ora actuală se dedică proiectelor de construcție instituțională, reușind să motiveze și să strângă în jurul său echipe de strategi și comunicatori sociali.

Este deschis la nou, apreciază creativitatea și inovația, este încrezător și acțional, reușește să dea viață obiectivelor pe care și le propune.

Se consideră un visător, dar în același timp realizările obținute de-a lungul timpului demonstează că este puternic ancorat în realitate ceea ce completează profilul său profesional și personal. Consideră că viața este un miracol și de aceea în biblioteca sa un loc aparte îl ocupă biografiile unor personalități care au creat istorie. Întreaga sa copilărie a fost marcată de figuri legendare ce l-au fermecat iar ulterior i-au marcat existența.

Crede în Dumnezeu și în intervenția Sa în viețile noastre. Se consideră un norocos, apreciază ceea ce viața i-a oferit și tocmai de aceea prin acțiunile sale încearcă să dea sens circumstanțelor și să valorifice la maximum potențialul uman.

PUBLICATII

Activitatea de cercetare științifică, academică și publicistică a profesorului Doru Buzducea s-a conturat până în prezent pe dezvoltarea unui discurs reflexiv în legătură cu domeniul asistenței sociale, discurs materializat în diverse publicații, cărți, manuale, studii și articole de specialitate.

Parte din aceste publicații, păstrând proporțiile, pot fi încadrate în cadrul normativ trasat de câțiva publiciști de renume internațional: M. Payne, B. Jordan, I. Ferguson, L. Dominelli, K. Lyons, Fr. Turner, B.W. Sheafor, C. Zastrow, L. Healy.

O altă parte a publicațiilor s-a axat pe analiza politicilor și evaluarea serviciilor sociale destinate grupurilor sociale aflate în risc de marginalizare şi excludere socială, pledând pentru dezvoltarea unui sistem integrat de servicii de asistență socială.

Geopolitica Saraciei
International Social Worker
aspecte contemporane in asistenta sociala