Domnule Profesor Payne,
Stimate Domnule Președinte al Senatului Universității din București,
Domnule Director de Departament,
Dragi colegi,
Dragi studenți,
Stimați invitați,
Doamnelor și domnilor,

Universitatea din București onorează astăzi o personalitate prestigioasă a comunității științifice internaționale ce a marcat în mod majestuos istoria gândirii și a intervenției în asistență socială.
Profesorul Malcolm Payne face parte din categoria oamenilor de știință extraordinari, a celor care prin creativitate și inovație au contribuit la creșterea prestigiului științific al domeniului în care și-au desfășurat activitatea didactică și de cercetare.

Cu lucrări valoroase, cu publicații în jurnale prestigioase, cu cercetări fundamentale realizate în cei peste 30 de ani de activitate academică, domnia sa a influențat domeniul asistenței sociale ca știință și profesie, dovadă fiind cele peste 12.000 de citări înregistrate de Google Scholar precum și cele peste 70 de intrări în Web of Knowledge.

Este un moment istoric astăzi pentru comunitatea asistenților sociali din România întrucât domnul Malcolm Payne este primul asistent social ce primește acest titlu onorific din partea Universității noastre, la propunerea Facultății de Sociologie și Asistență Socială. O distincție mai mult decât meritată, domnia sa dedicându-și întreaga viață dezvoltării domeniului asistenței sociale la nivel mondial.

Portofoliul științific al profesorului Malcolm Payne conține numeroase realizări, în diverse arii ale cunoașterii sociale. A publicat o serie de cărți, studii și articole la edituri prestigioase ce au contribuit substanțial la dezvoltarea educației în domeniului asistenței sociale. Lucrarea sa, Teoria Modernă a Asistenței Sociale, a marcat în mod decisiv programele de studii universitare din întreaga lume, fiind tradusă în mai multe limbi: engleză, spaniolă, chineză, estonă, greacă, sârbo-croată, koreană, portugheză, suedeză, daneză, rusă, română, persană, indoneziană.

Totodată domnul Malcolm Payne este unul dintre cei mai prestigioși activiști ai științei, fiind keynote speaker la sute de conferințe internaționale în domeniul asistenței sociale din întreaga lume (Australia, Anglia, Canada, Finlanda, Suedia, Spania, Slovacia, Portugalia, Cehia, Turcia, Polonia, Danemarca, Scoția, Japonia, SUA, Islanda, Corea, Bulgaria, Norvegia, Rusia, Ungaria, etc) iar printre instituțiile organizatoare se numără și prestigioasa London School of Economics.

De asemenea, profesorul Malcolm Payne este un colaborator apropiat al mediului științific și profesional din România, contribuind la dezvoltarea academică și instituțională a asistenței sociale, cărțile și studiile domniei sale constituie o resursă bibliografică fundamentală pentru studenții de la facultățile de specialitate. Suntem onorați și îi suntem recunoscători.

Este membru de onoare în bordul Revistei de Asistență Socială, o revistă cu tradiție în domeniu ce contribuie la diseminarea cercetărilor și a politicilor în domeniul asistenței sociale, fiind indexată în multe baze de date internaționale.

Domnia sa a scris și prefața la cartea Asistența Socială a Grupurilor de Risc, un compendiu ce reunește contribuția celor mai importante cadre didactice universitare din România și apărută la editura Polirom, în 2010. De asemenea, lucrarea Teoria Modernă a Asistenței Sociale a fost tradusă în limba română, în anul 2011, la aceeași editură. A participat în ultimii ani la întâlniri și conferințe de asistență socială organizate în România, cea mai recentă prezență fiind în anul 2017, în calitate de keynote speaker la Conferința Internațională de Asistență Socială organizată de către Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.

Universitatea din București este onorată să confere astăzi titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Malcolm Payne, mulțumindu-i astfel pentru constribuția domniei sale la creșterea notorietății și a prestigiului asistenței sociale la nivel internațional.